02 932 1711
088 757 2251
LINE ID: prcsense

02 932 1711
088 757 2251
LINE ID: prcsense

Product Category

Thermo hygrometer DeltaOHM รุ่น HD 2101.1

รายละเอียดสินค้า :
- ย่านวัดความชื้น 0 to 100%RH
- ย่านวัดอุณหภูมิ -200 to +650°C
- USB interface
- IP66

เครื่องวัดความชื้นแบบติดตั้งมีจอแสดงผล Galltec + Mela รุ่น A-B Series

รายละเอียดสินค้า : เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิแบบติดตั้งมีจอแสดงผล
- ย่านวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0-100%RH
- ทนอุณหภูมิได้ 200 °C
- สัญญาณออก 4-20 mA, 0-10 V

Moisture Content Meter เครื่องวัดความชื้นในกระดาษแบบพกพา Exotek รุ่น MC-60CPA

รายละเอียดสินค้า :
- ย่านวัดความชื้นในกระดาษ : 0-33 %H2O
- ย่านวัดความชื้นในกระดาษแข็ง : 0-175 %H2O
- วัดในวัตถุได้ลึก : 50 mm
- แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 9V
- พร้อมด้วยกระเป๋าเก็บหนังเทียม

เซ็นเซอร์สำหรับวัดความชื้นในวัสดุ DMMS

เซ็นเซอร์สำหรับวัดความชื้นในวัสดุแบบติดตั้ง ย่านวัด 0-100 %H2O(ย่านวัดขึ้นอยู่กับวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลง) สัญญาณออก RS-485 ใช้แหล่งจ่ายไฟ 24 Vdc การป้องกัน IP68

       จำหน่ายเครื่องวัดความชื้นสินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งผลิตภัณฑ์มีหลายรุ่นหลายแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน โดยสินค้าแต่ละชนิดจะแบ่งตามประเภทของวัสดุที่จะวัด เป็น 1.เครื่องวัดความชื้นวัสดุ (Moiture Meter) สำหรับวัดความชื้นหญ้าแห้ง ฟางข้าว ไม้ กระดาษ ปูน และวัสดุอื่นๆใกล้เคียง 2.เครื่องวัดความชื้นอากาศแบบพกพา(Hygrometer) สำหรับวัดความชื้นของอากาศ บางรุ่นมีฟังชั่นเพิ่มเติมเช่น วัดอุณหภูมิ CO2 CO อัตราความเร็ว/อัตราการไหลของอากาศ ความดันหรือเพิ่ม Module สำหรับวัดวัสดุอื่นๆ 3.เครื่องวัดความชื้นอากาศแบบติดตั้ง (Humidity Transmitter) สำหรับวัดค่าความชื้นแบบติดตั้ง สามารถนำสัญญาณไปทำงานร่วมกับระบบควบคุมหรือสัญญาณเตือนได้ 4.Dew Point Sensor/Transmitter สำหรับวัดค่า Dew Point แบบติดตั้ง สามารถนำสัญญาณไปทำงานร่วมกับระบบควบคุมหรือสัญญาณเตือนได้ 5.เครื่องวัดความชื้นน้ำมัน(Water in Oil Sensor/Water in Oil Transmitter) สำหรับวัดความชื้นในน้ำมัน และบางรุ่นสามารถส่งสัญญาณออกได้ ซึ่งสินค้ามีคุณภาพมีความแม่นยำและความสเถียรสูง เหมาะสำหรับใช้ในงานวิศวกรรม,อุตสาหกรรม/โรงงานต่างๆ งานวิจัย (Lab) เป็นต้น